Humanities and Social Studies Volume 9 Print E-mail
Friday, 12 July 2013 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

 

 

 

 

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Mariusz Nowak

MIEJSCE ROSJI W XIX-WIECZNYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

5

Karol Lewandowski

PRÓBY USTANOWIENIA KONTROLI CYWILNEJ NAD SIŁAMI ZBROJNYMI W POLSCE W LATACH 1918-1945

6

Wojciech Saletra

KIELCE IN THE YEARS 1945-2010. AN OVERVIEW OF THE POLITICAL AND SOCIAL PORTRAIT OF THE CITY

7

Stanisław Zubek

POROZUMIENIE MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A EPISKOPATEM POLSKI NA TLE STOSUNKÓW KOŚCIELNO-PAŃSTWOWYCH W LATACH 1945-1956

8

Piotr Swacha

PROCES ROMKOWSKIEGO, RÓŻAŃSKIEGO I FEJGINA NA FALACH RADIA WOLNA EUROPA ORAZ POLSKIEJ SEKCJI RADIA BBC

9

Wojciech Saletra, Adrian Mitręga

KWESTIA WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO W DEBACIE ENERGETYCZNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

10

Sylwia Woźniak-Lis

„BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE” – KONTROWERSJE WOKÓŁ WYODRĘBNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZKIEGO

11

Stanisław Hajkowski

STUDIUM TEORETYCZNE WYWIADU – DEBATY

12

Radosław Kubicki

SILNA POLSKA W BEZPIECZNEJ EUROPIE. EUROPEJSKI MANIFEST PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU

13

Adrian Mitręga

Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji 1990-2010, Kielce 2014, ss. 229