Wydane tomy
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom1 Drukuj Email
poniedziałek, 25 października 2010 09:59

tom 1Oddawany do rąk Czytelników pierwszy tom „Studiów Humanistyczno-Społecz-nych Akademii Świętokrzyskiej" w przyjętej koncepcji merytorycznej ma być nie tylko czasopismem poświęconym dziejom nowożytnym i najnowszym, lecz także (w na­stępnych numerach) zawierać artykuły i opracowania o charakterze socjologicznym i politologicznym. Oprócz rozprawek będą zamieszczane również materiały, recen­zje i sprawozdania. Inicjatorami powołania do życia tego nowego czasopisma są pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4