Wydane tomy
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom6 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00


Tom szósty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na trzy działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: niemieckojęzycznego autorstwa dr Richarda Leina i polskojęzycznego prof. Jerzego Gaula. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na materiach archiwalnych, które dotąd nie były szerzej wykorzystywane przez polskich badaczy.

 

 

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom5 Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2012 00:00

Daleka Północ – High North to obecnie jeden z kluczowych obszarów w układzie globalnym. Dotyczy również terenów USA i Kanady, a w najbardziej interesującym nas kontekście europejskim, obejmuje zarówno część kontynentu, wyspy jak i morza (Morze Barentsa, Morze Grenlandzkie) usytuowane za kręgiem polarnym. Obszar ten rozciąga się na terytorium kilku krajów, mianowicie: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Federacji Rosyjskiej. W epoce wysokich cen surowców energetycznych i ocieplenia klimatu, charakteryzują go wysoka aktywność, a nawet pewna nerwowość państw tego regionu.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom4 Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011 00:00

tom 4

Na czwarty już tom Studiów Humanistyczno-Społecznych wydawanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel­cach składa się siedem artykułów dotyczących XIX i XX wieku, które w niniej­szym tomie zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom3 Drukuj Email
poniedziałek, 25 października 2010 09:59

tom 3Kolejny trzeci tom „Studiów Humanistyczno-Społecznych" zawiera ar­tykuły odnoszące się chronologicznie do XIX i XX w. Są one w większości poświęcone przeszłości regionu świętokrzyskiego i - co trzeba również pod­kreślić - zostały oparte przede wszystkim na niewykorzystanych lub wyko­rzystanych w ograniczonym stopniu źródłach archiwalnych. Zaprezentowanie ich w tym tomie bez wątpienia wpłynie na wzbogacenie wiedzy o przeszłości opisywanego regionu.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom2 Drukuj Email
poniedziałek, 25 października 2010 09:59

tom 2Reforma samorządowa, która weszła w życie l stycznia 1999 r., gruntownie prze­budowała władzę publiczna i układ terytorialny Polski. Na mapie administracyjnej kraju po prawie ćwierćwiekowej nieobecności pojawił się powiat jako ogniwo po­średnie między gminą a województwem. Jednak w wyniku uchwalonej 5 czerwca 1998 r. ustawy uzyskał on całkowicie inne uprawnienia. Oprócz gminy i wojewódz­twa, stał się jednostką samorządu terytorialnego. Utworzony ponownie powiat kie­lecki, składający się z 19 gmin, stał się największym powiatem w Polsce, liczącym około 200 000 mieszkańców. Jednym z głównych powodów decydujących o przy­wróceniu powiatu kieleckiego był czynnik historyczny.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4