Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 10 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Wprowadzenie

 

HISTORIA

 

Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Horn and Bone Arrowheads from Sandomierz. Contribution to the Study of Mongol-Ruthenian Raids on Sandomierz Region in the Middle Ages

Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Public Controversies over Zygmunt Wielopolski's Voluntary Service in the Tsarist Army (1849-1855) during the Congress Kingdom of Poland

Aneta Morąg (Warszawa, Polska)

Zofia Nałkowska and Liberals of Kielce

Marek Jedynak (Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach, Polska)

Fulfilling “The Testament of the Polish Underground State” by the Members of the Community of the Home Army Świętokrzyskie Partisan Groups “Ponury” and “Nurt”

Piotr Swacha (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Model of Athletes’ Political Commitment in “Przegląd Sportowy” (1948-1956)

 

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Man from Kielce. Academic and Political Activity of Wojciech Saletra

Lucyna Rajca (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Searching for Local Model of Electoral System

Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

The UK Policy towards the High North at the Background of Transformations and Growing International Interest in the Region

Roman S. Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Public Diplomacy and Its Current Practice

 

MISCELLANEA

 

Mateusz Kijewski (Kielce, Polska)

Analysis of the Labour Market in the City of Kielce in Q3 and Q4 2014 on the Basis of Job Offers Posted on the Website of the Municipal Labour Office in Kielce

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

Piotr Kardyś (Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, Polska)

Inventory of the Old Prints from the Library of Basilica Minor of the Blessed Virgin Mary in Wiślica

 

RECENZJE

 

Paweł Brzegowy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Robert Aldrich, John Connell, France's Overseas Frontier Départements et territoires d'outre-mer, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 368

 

Czytaj online

 

1 Spis treści
2 Wprowadzenie
3 MarekFlorek
Rogowe i kościane groty strzał z Sandomierza. Przyczynek do badań nad najazdami mongolsko-ruskimi na ziemię sandomierską w średniowieczu

 

4 Mariusz Nowak
Kontrowersje opinii publicznej Królestwa Polskiego wokół ochotniczej służby Zygmunta Wielopolskiego w armii carskiej (1849-1855)
5 Aneta Morąg
Zofia Nałkowska a kieleccy liberałowie
6 Marek Jedynak
Realizacja „Testamentu Polski Walczącej” przez środowisko świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”
7 Piotr Swacha
Model politycznego zaangażowania sportowców na łamach „Przeglądu Sportowego” (1948-1956)
8 Radosław Kubicki
Człowiek z Kielc. Życie i działalność naukowo-polityczna Wojciecha Saletry
9 Lucyna Rajca
Poszukiwania modelu samorządowego prawa wyborczego
10 Joanna Grzela
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Dalekiej Północy na tle przeobrażeń i rosnącego międzynarodowego zainteresowania tym regionem
11 JRoman S. Czarny
Dyplomacja publiczna i jej współczesna praktyka
12 Mateusz Kijewski
Analiza rynku pracy w mieście Kielce na przełomie III i IV kwartału 2014 roku na przykładzie ofert pracy zamieszczonych na stronie internetowej miejskiego urzędu pracy w Kielcach
13 Piotr Kardyś
Inwentarz starodruków z historycznej biblioteki Bazyliki Mniejszej NMP w Wiślicy
14 Paweł Brzegowy
Robert Aldrich, John Connell, France’s Overseas Frontier Départements et territoires d’outre-mer, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, ss. 368