Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i Europie w XIX i XX wieku Drukuj Email

mgr inż. ROMUALD GARCZEWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Starosta Staszowski mgr inż. ANDRZEJ KRUZEL

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów

Studia Humanistyczno – Społeczne

ZAPRASZAJĄ NA

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Z OKAZJI 100 ROCZNICY WYSTAWY ROLNICZEJ W STASZOWIE,

DNIA CHLEBA I DOŻYNEK POWIATOWYCH

na temat

POLITYKA WOBEC ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

W POLSCE I EUROPIE W XIX I XX WIEKU

POD PATRONATEM:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MARKA SAWICKIEGO

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - ADAMA JARUBASA

Wojewody Świętokrzyskiego - BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBY

STASZÓW UL. SZKOLNA 14

25 SIERPNIA 2012 R. (SOBOTA)

 

 

 

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny
Nota edytorska
Kalendarium konferencji
Formularz zgłoszenia