Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji rocznicy 730-lecia uzyskania praw miejskich, Opatów, 12-13 maja 2012 roku Drukuj Email

 

Program

Opatów – miasto z historią

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji rocznicy 730-lecia uzyskania praw miejskich,

Opatów, 12-13 maja 2012 roku

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski

Starosta Opatowski

Komitet organizacyjny:

 

Andrzej Stanisław Chaniecki (Burmistrz Miasta i Gminy Opatów) – przewodniczący komitetu

Krzysztof Wróblewski (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów)

Tomasz Rafał Staniek (Przewodniczący Rady Miejskiej Opatowa)

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dariusz Kalina (Kielce)

 

Rada Naukowa:

 

prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk

prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Wojciech Saletra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Hanna Węgrzynek, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

dr Kazimierz Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Sobota, 12 maja 2012 roku

 

15.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej Opatowa

 

Panel 1. Prowadzący: prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk i dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)

 

17.30 – otwarcie konferencji oraz przywitanie szanownych gości i prelegentów

17.40 – prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk, Początki Opatowa

18.05 – dr Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu), Żmij - Żmigród - Opatów. Tajemnicze początki średniowiecznego Opatowa

18.30 – dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Najnowsze wyniki badań wykopaliskowych stanowiska Żmigród w Opatowie

18.55 – mgr Leszek Polanowski (Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu), Dekoracje malarskie kolegiaty p.w. św. Marcina z Tours w Opatowie do końca XVIII w.

19.20 – dyskusja

19.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Niedziela, 13 maja 2012 roku

 

12.00 – uroczysta msza święta

13.00 – inscenizacja na rynku opatowskim nadania praw miejskich

 

Panel 2. Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK Toruń)

i dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)

 

16.00 – otwarcie drugiego dnia konferencji oraz przywitanie szanownych gości i prelegentów

16.10 – prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polowanie na czarownice w regionie świętokrzyskim w czasach wczesnonowożytnych

16.30 – dr Hanna Węgrzynek (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie), Żydzi opatowscy w Warszawie w II połowie XVIII wieku

16.50 – dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Administracja i zarządzanie Opatowem i dobrami opatowskimi w XVIII wieku

17.10 – dr Piotr Sławiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Nekropolie Opatowa

17.30 – mgr Dariusz Kalina (Kielce), Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie gminy Opatów

17.50 – dyskusja

17.55 – zakończenie konferencji

 

18.00 – koncert muzyki kameralnej

21.00 – widowisko muzyczne światło-dźwięk

 

Miejsce konferencji:

 

Opatowski Ośrodek Kultury

ul. Partyzantów 13 b, 27-500 Opatów

sala widowiskowa

 

 

Dziękujemy za przybycie na konferencję!

 

 

 

 

Program konferencji:

Program konferencji