Lista recenzentów Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

LISTA RECENZENTÓW

 

prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu, Polska

prof. dr Christoph Augustynowicz, Universität Wien, Austria

dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab. prof. UZ Andrzej Bisztyga, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

doc. dr. hab. Peter Horváth, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja

doc. dr hab. Dušan Leška, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja

dr hab. prof. UPH Arkadiusz Indraszczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska