Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 18 Drukuj Email
czwartek, 12 lipca 2018 09:49

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

 

 
Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.
„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.
W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

 


Życzymy miłej lektury!

 


Wojciech Saletra
Radosław Kubicki

 

1 Strona tytułowa i spis treści
2 Wprowadzenie
3 SHS, t. 18, 2017. 26. Cyprian Rogowski
4 SHS, t. 18, 2017. 25. Magdalena Chybowska
5 SHS, t. 18, 2017. 24. Natalia Moskal
6 SHS, t. 18, 2017. 23. Maria Pierzchalska
7 SHS, t. 18, 2017. 22. Jacek Szkurłat
8 SHS, t. 18, 2017. 21. Agnieszka Piotrowska-Piątek
9 SHS, t. 18, 2017. 20. Maria Gagacka
10 SHS, t. 18, 2017. 19. Beata Ziębińska
11 SHS, t. 18, 2017. 18. Michał Kubiak
12 SHS, t. 18, 2017. 17. Katarzyna Zadros
13 SHS, t. 18, 2017. 16. Paweł Grzywna
14 SHS, t. 18, 2017. 15. Katarzyna Głąbicka-Auleytner
15 SHS, t. 18, 2017. 14. Elżbieta Trafiałek, Robert Janik
16 SHS, t. 18, 2017. 13. Natalia Stępień-Lampa
17 SHS, t. 18, 2017. 12. Magdalena Molendowska
18 SHS, t. 18, 2017. 11. Halina Worach-Kardas
19 SHS, t. 18, 2017. 10. Katarzyna Głąbicka
20 SHS, t. 18, 2017. 9. Tomasz Jarocki
21 SHS, t. 18, 2017. 8. Mirosław Grewiński
22 SHS, t. 18, 2017. 7. Robert Janik, Elżbieta Trafiałek
23 SHS, t. 18, 2017. 6. Ludmiła Dziewięcka-Bokun
24 SHS, t. 18, 2017. 5. Janusz Sztumski

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 10:01