IV. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW, ARCHEOLOGÓW I POLITOLOGÓW MIASTA OPATOWA I POWIATU OPATOWSKIEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Saletra   
środa, 15 lipca 2015 08:42

IV.  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA
HISTORYKÓW,
ARCHEOLOGÓW I POLITOLOGÓW  MIASTA  OPATOWA
I  POWIATU  OPATOWSKIEGO
Sesja naukowa z okazji jubileuszu
25-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Opatowie
Opatów, sobota, 16 maja 2015 roku
Miejsce obrad konferencji:
OPATOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Partyzantów 13b, 27-500 Opatów, sala widowiskowa

 

Patronat honorowy:

Marszałek województwa świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dr hab. inż. arch. prof. PW Małgorzata Rozbicka

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Andrzej Chaniecki (Burmistrz Miasta i Gminy Opatów) – przewodniczący komitetu

Jacek Cheba (Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie)

Waldemar Węglewicz (Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Stanisława Czernika w Opatowie)

Andrzej Klimont (Dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury)

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Jarosław Czub (Urząd Miasta i Gminy Opatów)

 

 

Rada Naukowa:

Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra

‒ Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

‒ przewodniczący Rady Naukowej

Prof. zw. dr hab. Roman Bäcker

‒ Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

‒ dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka

‒ Kierownik Zakładu Historii Krajów Niemieckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego

Prof. zw. dr hab. Henryk Gmiterek

‒ Kierownik Zakładu Historii XVI-XVIII wieku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak

Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha

Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska

‒ Dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Henryk Suchojad

‒ Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Szymon Kazusek

‒ Wicedyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Jerzy Gapys, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Dariusz Kupisz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Mariusz Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Katarzyna Ryszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Dominika Burdzy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Ireneusz Ciosek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Marek Florek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Marek Jedynak, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Dr Piotr Kardyś, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennym

Dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Piotr Swacha, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Kazimierz Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Program konferencji

Poprawiony: środa, 15 lipca 2015 08:46