Studia Humanistyczno - Społeczne Tom7 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom siódmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na dwa

działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: prof. Jerzego Gaula oraz współautorstwa Jacka Długosza i Mariusza Nowaka. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na bogatej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tekst prof. Jerzego Gaula, który wykorzystuje m.in. niemieckojęzyczną literaturę i źródła przechowywane w wiedeńskich archiwach. Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z dziewięciu artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsze trzy opracowania, autorstwa prof. Ryszarda M. Czarnego, mgr Magdaleny Madej i mgr Agnieszki Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej i krajów skandynawskich. Tematyka ta w ostatnim czasie jest coraz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).

 

 

Kolejne dwa teksty poświęcone są problematyce dotyczącej energetyki. Pierwszy z nich współautorstwa prof. Ireny Fudali i mgr Anety Smolińskiej stanowi analizę porównawczą polityki energetycznej i ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii dwóch krajów, tj. Polski i Australii. Natomiast artykuł doktoranta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Adriana Mitręgi dotyka wrażliwej kwestii aktywności polskich i rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Także kolejne dwa teksty związane są z bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Są to artykuły Marka Betiuka i Jana Laskowskiego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że obydwaj autorzy posiadają w danym przedmiocie badań nie tylko dużą wiedzę teoretyczną, ale również dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Obydwaj autorzy podejmują także aktualne i ważne zagadnienia, jak: system obrony i ewentualne zagrożenia dla Polski oraz szeroko rozumiany terroryzm lotniczy.

Ostatnie dwa artykuły zostały sporządzone przez Radosława Kubickiego z Kielc i Matyldę Łazarczyk z Bełchatowa. Pierwszy z nich przedstawia przebieg kampanii Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem jej początków i związków z regionem świętokrzyskim, jako ważnym obszarem wpływów danej partii politycznej. Natomiast ostatni w tym tomie tekst stanowi dosyć luźną i wstępną refleksję porównawczą dwóch znanych powszechnie prezydentów Stanów Zjednoczonych, tj. Johna F. Kennediego z Barackiem Obamą.

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

Spis treści
Table of contents

 

 

Czytaj online

 

1

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra

Wprowadzenie

2

Jerzy Gaul

Posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu wobec ruchu niepodległościowego w okresie zawieszonego parlamentu (sierpień 1914 – maj 1917)

3

Jacek Długosz, Mariusz Nowak

Kwestia tzw. „manewru” i „wojny manewrowej” w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego – próba nakreślenia problematyki

4

Ryszard M. Czarny

Daleka Północ – High North – podstawowe kategorie pojęciowe

5

Magdalena Madej

Rola Rady Arktycznej w definiowaniu współpracy w regionie
strategii arktycznych Rosji, Kanady i USA

6

Agnieszka Zyza

„Linia Paasikivi – Kekkonen” odpowiedzią na wyzwania lat 1946 – 1981 w polityce zagranicznej Republiki Finlandii

7

Irena Fudali, Aneta Smolińska

Realizacja polityki ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii – przykład Polski i Australii

8

Adrian Mitręga

Aktywność polskich i rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego

9

Marek Betiuk

System obrony III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych

10

Jan Laskowski

Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska

11

Radosław Kubicki

Przebieg kampanii i program Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 roku

12 Matylda Łazarczyk

Czy Barack Obama podąża śladami Johna F. Kennedy’ego?