Procedury recenzowania Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2012 00:00

Procedura recenzowania

 

  1. W celu uzyskania jak najbardziej niezależnych opinii na recenzentów poszczególnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza składu Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej Studiów. Powszechną również zasadą jest wyznaczanie na recenzentów osób niezatrudnionych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie jest wydawane czasopismo.
  2. Dążąc do otrzymania rzetelnych opinii na recenzentów poszczególnych tomów powołuje się osoby z tytułami naukowymi profesorów zwyczajnych, albo doktorów habilitowanych, którzy specjalizują się w tematyce podejmowanej w danym tomie Studiów.
  3. Recenzenci są proponowani i wybierani przez Kolegium Redakcyjne, redaktora naczelnego lub redaktora tomu.
  4. Nadesłane do publikacji w Studiach artykuły, teksty źródłowe, recenzje i inne materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez Kolegium Redakcyjne. Po pozytywnym zaopiniowaniu teksty dostarczane są do Wydawnictwa UJK, recenzentów oraz do odpowiednich redaktorów językowych oraz w razie potrzeby do redaktora, lub redaktorów statystycznych „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.
  5. Kolegium redakcyjne poprzez kontakt z autorami, wymaga pełnego i rzeczywistego ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu nadesłanego do publikacji. Ma to na celu walkę z nieuczciwymi praktykami dotyczącymi „ghostwriting” i „guest authorship” („honorary authorship”). „Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”[1].
  6. W trakcie procesu recenzowania wdraża się zasadę poufności, w tym regułę polegającą na tym, żeby autorzy i recenzenci nie znali swoich tożsamości, tzw. „double-blind review proces”.
  7. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji.
  8. Lista recenzentów jest publikowana w każdym tomie Studiów oraz na jej stronie internetowej.

 

Powyższa procedura sporządzona została na podstawie wytycznych umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


[1] Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting”, https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf;jsessionid=8EBCA7DA6F6911A41DF758AE98CA8786 [06.01.2012]

 

 

Procedury recenzowania.

Formularz recenzyjny