Rada Naukowa Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

RADA NAUKOWA

 

prof. dr Helmut Wagner, Freie Universität Berlin, Niemcy

prof. Mario Toscano, Università di Roma „La  Sapienza”, Włochy

prof. Viktor Kirillov, Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Rosja

prof. Alexey Glazkov, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Rosja

prof. zw. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. zw. dr hab. Marek Bernard Żmigrodzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. zw. dr hab. inż. Marian Kozub, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Polska

prof. zw. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jan Kochanowskiego w Kielcach, Polska

prof. zw. dr hab. Waldemar Paruch, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

dr hab. Paweł Soroka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

dr hab. Andrzej Kubka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Polska

dr Richard Lein, Andrássy Egyetem Budapest, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria-Węgry

dr Suzana Leček, Hrvatski Institut za Povijest. Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Chorwacja