Humanities and Social Studies Volume 6 Print
Written by Administrator   
Friday, 12 July 2013 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

Wojciech Saletra

Kielce

 

Spis treści
Table of contents

 

 

Read online

 

1

Wojciech Saletra

Wprowadzenie

2

Richard Lein

Das militärische Verhalten der Tschechen im Ersten Weltkrieg

3

Jerzy Gaul

Pokój czy wojna? Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Związku Sowieckiego
w świetle raportów dyplomatów austriackich 1926-1935

4

Ryszard M. Czarny

Daleka północ – wyzwania nie tylko terminologiczne

5

Joanna Grzela

Wzrost znaczenia Arktyki w kontekście regionalnego bezpieczeństwa. Analiza
strategii arktycznych Rosji, Kanady i USA

6

Magdalena Tomala

Wybrane wskaźniki funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w regionie
nordyckim

7

Agnieszka Zyza

Współpraca nordycka w dziedzinie kultury (specyfika, osiągnięcia, wyzwania)

8

Krzysztof Kubiak

Geoekonomiczne i geostrategiczne konsekwencje „rewolucji gazu łupkowego"

9

Irena Fudali

Nowe zagrożenia społeczne

10

Adrian Mitręga

Nuklearni komandosi, czyli wykorzystanie jednostek specjalnych w sytuacji
zagrożenia terroryzmem nuklearnym

11

Adrian Mitręga

Andrzej Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010, ss. 385,
ilustracje – 23, tabele – 19