SHumanities and Social Studies Volume 8 Print
Friday, 12 July 2013 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

 

 

 

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Wiktor Węglewicz

ZARYS DZIEJÓW SZKOLNICTWA W OPATOWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO ROKU 1815

5

Mariusz Nowak

O ROLI BRANKI W STRATEGII POLITYCZNEJ ALEKSANDRA WIELOPOLSKIEGO WZMACNIANIA SYSTEMU KONCESJI DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO W 1862 R.

6

Wojciech Saletra

THE CAUSES AND THE COURSE THE OF ANTI-JEWISH EVENTS IN WARSAW IN DECEMBER 1881

7

Radosław Kubicki

PIERWSZE PARTIE CHŁOPSKIE W SZWECJI – LANTMANNAPARTIET, BONDEFÖRBUNDET I JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

8

Wojciech Saletra, Adrian Mitręga

POLITYKA ENERGETYCZNA HISZPANII NA POCZĄTKU XXI W.

9

Agnieszka Janowska

ZAGROŻENIA, STAN I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTW LOKALNYCH W ANGLII NA PRZYKŁADZIE BASINGSTOKE AND DEANE – DYSTRYKTU W HRABSTWIE HAMPSHIRE

10

Stanisław Hajkowski

ROLA WYWIADU TELEWIZYJNEGO I DZIENNIKARZA W JEGO PROWADZENIU WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH

11

Violetta Gul-Rechlewicz

KRYZYS WIELOKULTUROWOŚCI. W OBLICZU POSTMULTIKULTURALIZMU?

12

Joanna Grzela

REGION NORDYCKI W MIĘDZYNARODOWEJ PERSPEKTYWIE

13

Irena Fudali

SPOŁECZNE PROBLEMY W PRZEKAZIE DUSZPASTERSKIM PRYMASA JÓZEFA GLEMPA

14

Jadwiga Sztaba

ISTOTA PARTYCYPACJI NA PRZYKŁADZIE NORD–PAS-DE-CALAIS

15

Soňa Koreňová

TEÓRIA DEMOKRACIE – POHĽAD NA DEMOKRACIUV DIELACH G. SARTORIHO A R. DAHLA APLIKÁCIA KONCEPCIÍ NA REÁLIE STAVU DEMOKRACIE NA SLOVENSKU

16

Mariusz Nowak

Lidia Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Kielce 2011, ss. 404

17

Jadwiga Sztaba

Ireneusz Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010, Częstochowa 2013, ss. 329