Humanities and Social Studies Volume 15 Print E-mail
Wednesday, 29 June 2016 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493). The name is often abbreviated to “SHS”.

 

 

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law. Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce (Polish: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). Until 2013, the journal was issued annually.  Since 2014 it has been issued as a biennial. Starting from 2016 the journal will be a quarterly.

We invite historians, political scientists and lawyers to submit their papers to be published in the subsequent volumes of “Humanities and Social Studies”.

 

 

Happy Reading!

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

 

 

 

1 Contents
2 Introduction
3 OKOLICZNOŚCI ZDOBYCIA I UTRATY SANDOMIERZA – PRZEZ POLSKIE ODDZIAŁY PODCZAS KAMPANII 1809 ROKU
4 POLITYKA PRZESIEDLENIA ROSJAN DO AZERBEJDŻANU PRZEZ IMPERIUM ROSYJSKIE W LATACH 1830–1917
5 CHOROBY ZAKAŹNE I SPOSOBY WALKI Z NIMI W LATACH 1918–1939 NA PRZYKŁADZIE MIASTA KIELCE I POWIATU KIELECKIEGO
6 PAŃSTWOWY URZĄD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W LATACH 1927–1939
7 PERSPEKTYWY ZACHOWANIA NEUTRALNOŚCI – ZARYS ZMIAN W DOKTRYNIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA SZWECJI W LATACH 1989–2004
8 BEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE. ZARYS PROBLEMATYKI
9 OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WYBRANE ASPEKTY
10 POLITYKA MIGRACYJNA WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH. TRENDY EUROPEJSKIE A POLSKA
11 NIEMIECKA DEBATA MIGRACYJNA „WCZORAJ” I „DZIŚ”
12 WIARA, MIŁOŚĆ, NADZIEJA. NAUKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI WOBEC PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
13 INTERPRETACJA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY JAKO SWOISTYCH ŹRÓDEŁ PRAWA – WYBRANE PROBLEMY
14 INSTYTUCJA DORĘCZENIA PISM PEŁNOMOCNIKOWI W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
15 INNOWACJE W POLITYCE SPOŁECZNEJ XXI WIEKU, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZMIANA, ROZWÓJ, POLITYKA SOCJALNA, POD REDAKCJĄ ELŻBIETY TRAFIAŁEK KATOWICE: WYDAWNICTWO NAUKOWE „ŚLĄSK”, 2014, SS. 385
16 Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – DEKADA DOŚWIADCZEŃ
17 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: OD NAUK POLITYCZNYCH DO NAUKI O POLITYCE. EWOLUCJA I STAN WSPÓŁCZESNY BADAŃ POLITYKI, USTROŃ, 22–24 WRZEŚNIA 2014 ROKU