Humanities and Social Studies Volume 12 Print E-mail
Wednesday, 29 June 2016 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493). The name is often abbreviated to “SHS”.

 

 

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law. Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce (Polish: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). Until 2013, the journal was issued annually.  Since 2014 it has been issued as a biennial. Starting from 2016 the journal will be a quarterly.

We invite historians, political scientists and lawyers to submit their papers to be published in the subsequent volumes of “Humanities and Social Studies”.

 

 

Happy Reading!

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

 

 

 

1 Contents
2 Introduction
3 Strona tytułowa i spis treści
4 WITOLD STANIEWICZ – PROFESOR EKONOMIKI ROLNICTWA, REKTOR UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE
5 INTERESY NIE TYLKO POLITYCZNE: STOSUNKI POLSKICH WŁADZ PARTYJNYCH I PAŃSTWOWYCH Z PARTIAMI KOMUNISTYCZNYMI EUROPY ZACHODNIEJ W LATACH 1949–1953
6 POLSKA I POLACY A „DUCH” NOWOŻYTNOŚCI W DZIENNIKU WITOLDA GOMBROWICZA
7 INSTRUMENTALIZACJA HISTORII I PAMIĘCI NARODOWEJ/a>
8 ЯЗЫК И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОЛЯКОВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА)
9 RECEPCJA I REALIZACJA POSTULATÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ PO 1989 ROKU. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROJEKTU BADAWCZEGO
10 EKOLOGIA – NORDYCKIE UJĘCIE PROBLEMU
11 ARMUT IM XXI JAHRHUNDERT – URSACHEN, ERSCHEINUNGSFORMEN UND BEKÄMPFUNGSMETHODEN
12 TEORETYCZNE KIERUNKI ZMIAN W OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE A SYTUACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
13 INNOWACYJNOŚĆ W WYTWARZANIU I PRZESYLE ENERGII JAKO WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO PAŃSTWA
14 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTW SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W SIŁACH ZBROJNYCH
15 SHS t. 12, 2016.16. Tadeusz Compa, Radosław Żmigrodzki.pdf