WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD TERYTORIALNY W PERSPEKTYWIE HISTORII ADMINISTRACJI LOKALNEJ I REGIONALNEJ PDF Print E-mail
Written by Jacek Saletra   
Wednesday, 15 July 2015 08:37

 

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.:

 

WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD TERYTORIALNY
W PERSPEKTYWIE HISTORII ADMINISTRACJI LOKALNEJ I REGIONALNEJ

 

Modern Local Government

in The Historical Perspective

of Local and Regional Administration

 

Kielce, środa 27 maja 2015 r.

 

Miejsce obrad konferencji:

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu,

przy Wydziale Zarządzania i Administracji

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce

 

Patronat honorowy:

 

Marszałek województwa świętokrzyskiego

Adam Jarubas

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

Dwudziestego siódmego maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji zbliżającej się dwudziestopięcioletniej rocznicy tego wydarzenia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej rozwojowi administracji lokalnej i regionalnej. Będzie ona podzielona na 3 główne panele:

 • historyczny,
 • politologiczno-prawny,
 • socjologiczny.

Poza tym chcemy zorganizować debatę z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, na której przedyskutowane byłby wybrane problemy. Proponujemy następujące zagadnienia:

 • rozwój administracji lokalnej i regionalnej od średniowiecza do 1989 r.,
 • koncepcje rozwoju samorządu terytorialnego w polskiej myśli politycznej,
 • wpływ polskich tradycji samorządowych na obecny kształt polskiego samorządu terytorialnego,
 • podstawy ustrojowe i prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • ordynacje wyborcze do wyborów samorządowych,
 • rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r.,
 • społeczność lokalna ‒ inicjatywa samorządowa i współpraca międzynarodowa,
 • stan finansowy samorządów terytorialnych,
 • kampanie, przebieg i wyniki wyborów samorządowych,
 • organy, pracownicy i liderzy samorządowi. Kształcenie kadr w regionie,
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • Unia Europejska wobec samorządu terytorialnego,
 • rozwój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Europie i na świecie.

 

Terminarz:

 

Do 13.05.2015 r. – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na konferencję

Do 18.05.2015 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł

Do 01.07.2015 r. – przyjmowanie artykułów do druku sporządzonych zgodnie z notą edytorską    konferencji

 

Nadsyłanie i druk materiałów

 

Teksty do druku należy przesyłać do 1 lipca 2015 r. do dr Radosława Kubickiego na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Materiały powinny być sporządzone zgodnie z notą edytorską konferencji. Teksty po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów zostaną wydane w przygotowywanej pracy zbiorowej.

 

Zgłoszenie udziału

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu naukowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na e-maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 maja 2015 r.

 

 

Organizatorzy:

 

 • Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Zakład Historii Najnowszej Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Zakład Samorządu Terytorialnego Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyska Akademia Samorządowa. Regionalne Centrum Kształcenia Kadr Administracyjnych i Samorządowych
 • Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych
 • „Studia Humanistyczno-Społeczne”

 

Komitet organizacyjny:

 

 • Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. prof. UJK Artur Życki, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Mariusz Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Lucyna Rajca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Tomasz Herudziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Pavol Juhás, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie
 • Dr Janina Kowalik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – kierownik organizacyjny
 • Dr Sławomir Pastuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Kamil Spryszak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Piotr Swacha, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

 

 

Rada Naukowa:

 

 • Prof. zw. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Ryszard M. Czarny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Gmiterek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Janusz Symonides, Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Szczepański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dr hab. Jerzy Gapys, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Ireneusz Kraś, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Dariusz Kupisz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Andrzej Młynarski, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Mariusz Nowak, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Jerzy Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Andrzej Pawlik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Magdalena Pyter, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Dr hab. Grzegorz Radomski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Lucyna Rajca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Wojciech Saletra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ‒ przewodniczący Rady Naukowej
 • Dr hab. Paweł Soroka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Stanisław Stępka, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Szymanek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Beata Wojciechowska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Tadeusz Wallas, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Iwona Wrońska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Barbara Zbroińska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Artur Życki, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Doc. dr Dušan Leška, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie
 • Dr Ireneusz Ciosek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Anna Cyran, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Roman Czarny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Anna Dybała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Joanna Grzela, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Peter Horváth, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie
 • Dr Robert Kędziora, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Dr Janina Kowalik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Ján Machyniak, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie
 • Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Dr Piotr Olszewski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 • Dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Piotr Swacha, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Jadwiga Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Kazimierz Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Program konferencji