Humanities and Social Studies Volume 7 Print E-mail
Friday, 12 July 2013 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

 

 

 

Spis treści
Table of contents

 

 

 

 

1

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra

Wprowadzenie

2

Jerzy Gaul

Posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu wobec ruchu niepodległościowego w okresie zawieszonego parlamentu (sierpień 1914 – maj 1917)

3

Jacek Długosz, Mariusz Nowak

Kwestia tzw. „manewru” i „wojny manewrowej” w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego – próba nakreślenia problematyki

4

Ryszard M. Czarny

Daleka Północ – High North – podstawowe kategorie pojęciowe

5

Magdalena Madej

Rola Rady Arktycznej w definiowaniu współpracy w regionie
strategii arktycznych Rosji, Kanady i USA

6

Agnieszka Zyza

„Linia Paasikivi – Kekkonen” odpowiedzią na wyzwania lat 1946 – 1981 w polityce zagranicznej Republiki Finlandii

7

Irena Fudali, Aneta Smolińska

Realizacja polityki ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii – przykład Polski i Australii

8

Adrian Mitręga

Aktywność polskich i rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego

9

Marek Betiuk

System obrony III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych

10

Jan Laskowski

Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska

11

Radosław Kubicki

Przebieg kampanii i program Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 roku

12 Matylda Łazarczyk

Czy Barack Obama podąża śladami Johna F. Kennedy’ego?