Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na świecie w XX-XXI wieku Print E-mail

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału i rozpowszechnienia dalej informacji o międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na świecie

w XX-XXI wieku

 

The Directions of the Transformation and the Evolution

of the Peasant Movement in Poland, Europe

and the World in the 20th and 21st Centuries

 

Kielce, wtorek-środa 19-20 listopad 2013 r.

 

Patronat honorowy:

 

Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Janusz Piechociński

 

Marszałek województwa świętokrzyskiego i prezes Prezydium ZW PSL w Kielcach

Adam Jarubas

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Czesław Siekierski

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

 

Informacje o konferencji
Nota edytorska
Formularz zgłoszenia
About conference
Editorial note
Registration form