Polityka bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce w Europie i na świecie wtorek-środa 8-9 maja 2012 Print E-mail

 

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i rozpowszechnienia dalej informacji o międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

Polityka bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce, w Europie i na świecie.

Współpraca samorządów z policją i innymi podmiotami

na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni

 

Local community safety policy in Poland, Europe and around the world.

Local governments’ cooperation with the police and other organizations

in striving for the creation of a safe space

 

Kielce wtorek-środa 8-9 maja 2012 r.

 

Celem konferencji będzie ukazanie złożoności i ważności bezpieczeństwa społeczności lokalnych, wskazanie i analizowanie możliwych zagrożeń dla tego typu bezpieczeństwa oraz metod przeciwdziałania im.

Proponowany zakres zagadnień:

 • Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, w Europie i na świecie.
 • Różne formy i typy zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce, w Europie i na świecie.
 • Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego w krajach skandynawskich.
 • Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego w Rosji i innych krajach Europy Wschodniej.
 • Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych w Afryce.
 • Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa na przestrzeni wieków.
 • Rozwiązania prawno-ustrojowe dotyczące bezpieczeństwa społeczności lokalnych w różnych państwach.
 • Regionalne i lokalne strategie bezpieczeństwa.
 • Działania podejmowane przez samorządy we współpracy z policją i innymi podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Finansowanie policji i innych podmiotów związanych z bezpieczeństwem publicznym przez samorządy terytorialne.
 • Rola, zadania i działania policji w sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
 • Rola, zadania i działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
 • Rola szkolnictwa i rodziny w sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
 • Wpływ polityki krajowej i lokalnej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Wpływ sytuacji kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu społeczności lokalnych na wybory samorządowe.

Program konferencji:

Program konferencji

Wersja Polska:

Informacja o konferencji

Nota edytorska
English version: