Humanities and Social Studies Volume 5 Print E-mail
Tuesday, 17 January 2012 00:00

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

 

 

Spis treści
Table of contents

 

 

Czytaj online

 

1

Ryszard M. Czarny

Wprowadzenie

2

Jerzy Jaskiernia

Globalizm a regionalizm: inicjatywy państw Europy Północnej na forum Rady
Europy dotyczące doskonalenia systemu ochrony praw człowieka

3

Andrzej Kubka

Norweskie interesy w globalizującym się świecie

4

Marian Grzybowski

Wymiar Północny w polityce Unii Europejskiej – znaczenie dla Finlandii

5

Magdalena Tomala

Ochrona środowiska regionu Morza Bałtyckiego

6

Violetta Gul - Rechlewicz

Autonomiczny wymiar globalizującej się Arktyki

7

Krzysztof Kubiak

Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia

8

Andrzej Makowski

Północna Droga Morska i perspektywy jej wykorzystania w żegludze
międzynarodowej

9

Luc Ampleman

Arctic mobility versus polar transportation: how far is the Far North
and for whom?

10

Joanna Grzela

Rola i miejsce Arktyki w polityce zagranicznej Polski

11 Informacja