Humanities and Social Studies Volume 4 Print E-mail
Monday, 28 February 2011 00:00

tom 4

The initiators of the creation of “Humanities and Social Studies” were research workers and academic teachers of the Kielce Higher Pedagogical School further transformed into the Jan Kochanowski Świetokrzyska Academy. From 1992 till 1996 the first three volumes of the magazine, whose title was then “Kielce Social Studies” (Polish “Kieleckie Studia Społeczne”, ISSN 1230-5049), were issued. Following its resumption, the first and second volume – from 2005 and 2007, were published under the title “Humanities and Social Studies of the Świetokrzyska Academy” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”, ISSN 1734-4689). Starting from the third volume of 2009 the journal has been published under the current title “Humanities and Social Studies” (Polish “Studia Humanistyczno-Społeczne”, ISSN 2081-2493).

As far as the substantive approach is concerned the journal is a periodical devoted to history, political science, security, international relations, administration and law, including in particular the history of administration and law and constitutional law.  Apart from essays, also source materials, reviews and reports are published in the magazine.

“Humanities and Social Studies” is issued in print by the University Press the Jan Kochanowski in Kielce.

 

 

 

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Rafał Wiktor Kowalczyk

Koncepcja wybudowania pomnika Napoleona w Kaliszu. Znane i nieznane karty z dziejów prac nad pomnikiem Napoleona w Księstwie Warszawskim

5

Mariusz Nowak, Monika Ruszkowska

Środowisko notariuszy WydziałuHipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach w latach 1876–1915

6

Jerzy Gaul

Plan przeprowadzenia werbunku do armii polskiej w austro-węgierskich obozach jenieckich w drugiej połowie 1916 i na początku 1917 roku

7

Ineusz CiosekIr

Starosta powiatowy jako funkcjonariusz administracji państwowej i działacz samorządowy w II Rzeczypospolitej na przykładzie ówczesnego województwa kieleckiego

8

Dariusz Buras

Ignacy Manteuffel – wojewoda kielecki w latach 1924–1927

9

Aleksander Smoliński

Obraz Armii Czerwonej oraz ZSRR z lat 1921–1939 w aktach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

10

Andrzej Cela

Poglądy niemieckich teoretyków wojskowych na temat zasad użycia broni pancernej w czasie I wojny światowej oraz okresie międzywojennym

11

Wojciech Saletra

Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w R osji w 1812 roku, Łódź 2007, ss. 496, mapki i ilustr.; tenże, Małojarosławiec 1812, Warszawa 2008, ss. 228, mapki i ilustr.

12

Andrzej Felisek

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Euroatlantycka integracja Ukrainy – możliwości i perspektywy”. Winnica, 4 marca 2008