Studia Humanistyczno Społeczne
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 9 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom dziewiąty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony został na cztery działy. Pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składa się z pięciu opracowań. Autorem pierwszego z nich jest dr hab. Mariusz Nowak z Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Jest on niemal stałym współpracownikiem  „Studiów  Humanistyczno-Społecznych”  już   od   wielu   lat. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak również artykuły recenzyjne. W tym tomie przedstawia Rosję w XIX-wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie wydaje się to temat szczególnie interesujący.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 8 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00

„Studia Humanistyczno-Społeczne” są kontynuacją czasopisma wychodzącego od 1992 r. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne”. Po jego wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były jako „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

W przyjętej koncepcji merytorycznej „Studia” są periodykiem poświęconym dziejom  nowożytnym  i  najnowszym,  zagadnieniom  politologicznym   i   prawnym oraz stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu publicznemu. Oprócz opraco- wań zawierają również materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania.

Na tom ósmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składają się trzy działy. Pierwszy poświęcony został problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składają się na niego trzy opracowania autorstwa kolejno Wiktora Węglewicza, Mariusza Nowaka i Wojciecha Saletry. Pierwszy z wy- mienionych autorów jest magistrem i doktorantem na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swój tekst poświęcił rozwojowi szkolnictwa w Opatowie do XIX w. Należy zwrócić uwagę, że w okresie staropolskim ten ośrodek miejski należał do największych w Małopolsce. O prymat w ówczesnym województwie sandomierskim rywalizował z Sandomierzem.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom6 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00


Tom szósty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na trzy działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: niemieckojęzycznego autorstwa dr Richarda Leina i polskojęzycznego prof. Jerzego Gaula. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na materiach archiwalnych, które dotąd nie były szerzej wykorzystywane przez polskich badaczy.

 

 

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom4 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 lutego 2011 00:00

tom 4

Na czwarty już tom Studiów Humanistyczno-Społecznych wydawanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel­cach składa się siedem artykułów dotyczących XIX i XX wieku, które w niniej­szym tomie zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom7 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom siódmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na dwa

działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: prof. Jerzego Gaula oraz współautorstwa Jacka Długosza i Mariusza Nowaka. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na bogatej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tekst prof. Jerzego Gaula, który wykorzystuje m.in. niemieckojęzyczną literaturę i źródła przechowywane w wiedeńskich archiwach. Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z dziewięciu artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsze trzy opracowania, autorstwa prof. Ryszarda M. Czarnego, mgr Magdaleny Madej i mgr Agnieszki Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej i krajów skandynawskich. Tematyka ta w ostatnim czasie jest coraz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom5 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 stycznia 2012 00:00

Daleka Północ – High North to obecnie jeden z kluczowych obszarów w układzie globalnym. Dotyczy również terenów USA i Kanady, a w najbardziej interesującym nas kontekście europejskim, obejmuje zarówno część kontynentu, wyspy jak i morza (Morze Barentsa, Morze Grenlandzkie) usytuowane za kręgiem polarnym. Obszar ten rozciąga się na terytorium kilku krajów, mianowicie: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Federacji Rosyjskiej. W epoce wysokich cen surowców energetycznych i ocieplenia klimatu, charakteryzują go wysoka aktywność, a nawet pewna nerwowość państw tego regionu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2